top of page

Disclaimer

Alle content inclusief foto's op FramingPlaces.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Framing Places.

Aan Framing Places komt het uitsluitend (eigendoms-) recht toe op de octrooien, modellen, blogs, en/of enig ander recht van intellectuele eigendom c.q. auteursrecht voortvloeiende uit de werkzaamheden die bloggers en/of fotografen voor Framing Places hebben verricht. Framing Places behoudt zich het recht voor om de (blog)posts en/of artikelen onder naam van Framing Places te (laten) publiceren, alsmede behoudt Framing Places zich het recht voor de inhoud van de door bloggers geschreven (blog)posts en/of artikelen indien gewenst aan te passen. 

De door Framing Places verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van Framing Places kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op Framing Places wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd, dit soort eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks dat we dagelijks met de website bezig zijn, kunnen fouten voorkomen of dat informatie onjuist is. Mocht je zo’n fout constateren, horen we dit graag op info@framingplaces.nl dan proberen we er zo snel mogelijk iets aan te doen.

Framing Places is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van FramingPlaces.nl.

Blogs over producten en/of services van derden
Op Framing Places verschijnen soms artikelen waarin producten van derden worden aangeprezen. Denk aan boeken, fotografieapparatuur en outdoorkleding. Altijd zijn dit artikelen over producten die we zelf hebben getest. Sommige producten of gereviewde services krijgen we van derden; anderen zijn al in ons bezit of hebben we zelf aangeschaft.

FP_banner_welkom.webp
bottom of page